سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسا یک خوردن که مانع شود لذّت از خوردنیها را بردن . [نهج البلاغه]
 
جمعه 90 اردیبهشت 2 , ساعت 8:15 صبح

کمـرویی
مقدمه
کمرویی، به عنوان نوعی معلولیت اجتماع، مانع بزرگی در راه شکوفایی استعدادها و قابلیتهای بشری است. انسان ها در یک توجه غیر عادی و مضطربانه به خویشتن، دچار نوعی تنش روانی می شوند که ابعاد عاطفی، شاختی و اجتماعی شان متاثراز این وضعیت گشته، رفتارهای خام و واکنش های نامناسب  در آن ظاهر می گردد.
قال الصادق (ع): (( من رق وجهه رق عمله : هرکه کمرواست ، کم دانش است.
در روایات یاد شده ، کمرویی از عوامل جهل و نادانی شمرده است.
در روایتی دیگر ، رسول خدا (ص) می فرمایند:
((الحیاء حیاء ان : حیا ء  عقل و حیاء حمق ، فحیا ء العقل  هو العلم و حیا ء الحمق هو الجهل .))
حیاء بر دو فسم است : حیا ء خردمندانه و حیا ء احمقانه  ، حیاء خردمندانه دانش  است و حیاء احمقانه نادانی است.
در این جا نیز دیده می شود که رسول خدا (ص) حیاء مذموم را که همان کمرویی مصطلح باشد مترادف با جهل و نادانی معرفی می نمایند..
پس از تعریف و بیان دید گاه روایی نسبت  نسبت به پدیده کمرویی مناسب است به انواع ، علل و شیوه های در مان این اختلال بپردازیم.
کمرویی های خانوادگی :

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ