سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
[ و در یکى از عیدها فرمود : ] این عید کسى است که خدا روزه‏اش را پذیرفته و نماز وى را سپاس گفته و هر روز که خدا را در آن نافرمانى نکنند روز عید است . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 90 فروردین 29 , ساعت 4:4 عصر

آزمون شخصیت MMPI

در ارتباط با تبیین پدیده مجرمانه دوعامل کلی مطرح می باشد :

اول : علل فردی رفتارهای مجرمانه است که به نقش عوامل جسمی و موقعیت های شخصیتی و حالت های روانی انسان ها تأکید دارد .

دوم : علل اجتماعی است که بیشتر انحرافات و رفتارهای مجرمانه انسان ها را ناشی از ارتباطات اجتماعی یا سازمانی و موقعیت فرد در جامعه می داند .

بدیهی است که ایجاد رفتار مجرمانه حاصل تعامل این دو علت اساسی می باشد . به طوری که عوامل فردی می توانند خمیر مایه های علل اجتماعی را فراهم سازند و از حاصل ترکیب این دو رفتار مجرمانه بروز نماید همچنین عوامل اجتماعی و سازمانی می توانند سازگاری روانی افراد را برهم زده و آنان را مسعد بروز جرم نمایند .

از آن جا که یکی از عوامل مؤثر در ناسازگاری برخی از سربازان وظیفه در محیط خدمت ضعف شخصیت و عدم انطباق رفتاری با هنجارهای درون سازمانی می باشد و فآیند ناسازگاری نیز زمینه های ارتکاب تخلفات و جرایم را از سوی آنان فراهم می سازد و از طرفی هم به دلیل توزیع آنان در ابتدای خدمت بدون در نظر داشتن نوع مأموریت آن ها در یگان ها ، به طور طبیعی می توان پیامدهای ناگوار عدم نظم پذیری رفتارهای نابهنجار و در نهایت ارتکاب جرایم را مشاهده نمود .

به همین لحاظ ضروری است که بررسی های علمی ، روانی و شخصیتی در مورد سربازان وظیفه بویژه سربازان بزهکار انجام گیرد تا با شناخت ساختار شخصیت و تحلیل رفتار آنها به لحاظ خصوصیات روحی ، روانی و عاطفی نسبت به بکارگیری مناسب آنان در لایه های مختلف بدنه نظامی و انتظامی نیروهای مسلح شاهد بهبود کارایی و هنجارپذیری آنان در محیط خدمت سربازی باشیم و به طریق اولی زمینه های مسؤولیت پذیری در عرصه اجتماع و زندگی به تناسب روحیات و ویژگی های شخصیتی ایشان مساعد گردد .

روش تحقیق و ابزار اندازه گیری :

طرح پژوهشی این تحقیق به روش ؛ پیمایشی عملی مقایسه ای پس رویدادی می باشد .

هدف در طرح پژوهش عملی مقایسه ای پس رویدادی ، یافتن علت های احتمالی یک الگوی رفتاری است . بدین منظور آزمودنی هایی که دارای رفتار مورد مطالعه هستند با آزمودنی هایی که این رفتار در آنها مشاهده نمی شود مقایسه می شوند . این روش را غالباً پژوهش پس رویدادی می نامند .

دراین تحقیق از یک نوع ابزار سنجش (پرسشنامه ) در قالب 71 سؤال دو جوابی (بلی ، خیر ) استفاده شده است و در کل بیش از 2800 نفر ( حجم نمونه از جامعه آماری ) که شامل 4 گروه سربازان در حال آموزش ، سربازان زندانی ، سربازان در حال خدمت و دانش آموزان نظامی می باشند ، به آن پاسخ داده اند .

_ سؤالات پرسشنامه در واقع همان آزمون MMPI ( پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ) می باشد که دراین تحقیق به بررسی ویژگی های شخصیتی و روانی افراد مورد سنجش می پردازد .

سؤالات تحقیق و اطلاعات به دست آمده :

در تحقیق ( هنجاریابی آزمون شخصیت بر روی سربازان وظیفه و مقایسه آن با هنجارملی ) تفاوت هریک از گروه های چهارگانه با جامعه ملی در میزان های بالینی آزمون شخصیتی ، به تفکیک در قالب هشت سؤال اصلی مورد بررسی قرار گرفته است . ( این میزان ها عبارتند از : دروغ پردازی ، اعتبار ، نمره اصلاح (رک گویی ، انتقاد از خود ) خود بیمارنگری ، افسردگی ، هیستری ، انحرافات اجتماعی _ روانی ، پارانویا (انکارهزیانی برونفکنی مشکلات خود ) اسکیزوفرنی (جنون جوانی تو هم قطع ارتباط با واقعیت ) و شیدایی (حساسیت ، زودرنجی ، خصومت نسبت به دیگران ، عدم اعتماد به نفس ، خوش بینی غیرمنطقی نسبت به آینده ) اطلاعات توصیفی دست آمده درخصوص هشت سؤال اصلی پژوهش به اختصار عبارتند از :

1_ دانش آموزان نظامی نسبت به جامعه ملی از سلامت روانی کاملی برخوردارند .

2_ سربازان زندانی نسبت به جامعه ملی از سلامت روانی کمتری برخوردارند و دچار مشکلات بیشتری می باشند .

3_ سربازان درحال خدمت نسبت به جامعه ملی در مجموع نسبتاً دارای سلامت روانی می باشند .

4_ سربازان درحین آموزش نسبت به جامعه ملی از سلامت روانی کاملی برخوردارند .

5_ میزان اغراق سربازان زندانی از دانش آموزان نظامی بیشتر است .

6_ میزان اغراق سرباز زندانی از سربازان درحال خدمت بیشتر است .

7_ میزان اغراق سربازان زندانی از سربازان در حین آموزش بیشتر است .

8_ سربازان درحال خدمت نسبت به سربازان در حین آموزش دچار مشکلات روانی بیشتری باشند .

خلاصه تحلیل نهایی یافته ها :

الف ) راهکارهای اصلاحی

1_ برگزاری آزمون شخصیت (MMPI) بر روی کلیه داوطلبین به خدمت سربازی در ابتدای ورود به خدمت .

2_ تعریف دقیق از موقعیت های خدمتی در نیروهای مختلف و توزیع مناسب و بهینه آنان برحسب یافته های آزمون مذکور .

3_ ارائه تسهیلات مناسب در نیروهای مسلح به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی سربازان.

ب ) راهکارهای تأسیسی :

4_ راه اندازی مراکز خدمات مشاوره ای و راهنمایی در نیروهای مسلح .

ج ) تحقیقات تکمیلی :

5_انجام تحقیق مستقل در زمینه ارزیابی مشکلات روانی در سربازان آموزشی در دوره های سه ماهه و در طی دو سال خدمت با توجه به موقعیت های گوناگون خدمتی .

6_ ارزیابی وظایف سربازان و موقعیت های جغرافیایی و خدمتی آنان در زمینه سختی محل خدمت .

7_ بررسی ویژگی های شخصیتی سربازان و نحوه انطباق آن با طبقه بندی خدمتی و طرح تقسیم نیروها.

8_ بررسی چگونگی افزایش بهداشت روانی سربازان وظیفه در محیط های خدمتی .

این پژوهش در 5فصل و 221 صفحه در معاونت قضایی و حقوقی ( اداره کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم ) انجام پذیرفته و مستندات تحقیق و گزارش نهایی و خلاصه آن نمایه سازی شده و با حفظ
طبقه بندیهای متعارف قابل دسترس تمامی علاقمندان بویژه پژوهشگران نظامی و انتظامی می باشد .لیست کل یادداشت های این وبلاگ