سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سالمند از اینکه نزد جوان بنشیند و از او دانش آموزد، خجالت نکشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 90 اردیبهشت 2 , ساعت 4:23 عصر

پرخاشگری به این صورت تعریف می شود
• عمل شروع خصومت یا هجوم
• تمرین یا عادت شروع حمله
• رفتار یا اقدام خصمانه یا ویرانگر
در روانشناسی،پرخاشگری انواع مختلف رفتار را در بر می گیرد، که آشکار است بعضی از آنها با هم مرتبط نیستند. در نتیجه، ارائه تعریفی مختصر از پرخاشگری دشوار است.
مویر( در سال 1986) یک طبقه بندی اولیه، و بسیار موثر، از 7 نوع مختلف پرخاشگری ارائه داد.
1) پرخاشگری نسبت به یک شکار طبیعی: حمله به طعمه توسط یک حیوان شکارگر
2) پرخاشگری بین اعضاء نرانواع : رقابت بین مردان همان نوع بر سر دستیابی به زن، قدرت، منزلت اجتماعی و غیره
3) عمل پرخاشگرانه ناشی از ترس شدید: پرخاشگری توأم با تلاش برای گریز از خطر
4) پرخاشگری تحریک پذیر: پرخاشگری نسبت به یک هدف قابل حصول که با ناامیدی القا می شود (برای نمونه، پرخاشگری برنامه زاد)
5) پرخاشگری منطقه ای: دفاع از یک فضای ثابت در مقابل افراد مزاحم، این نماد رفتارشناسی است.
6) پرخاشگری مادری: پرخاشگری مادر برای حفاظت از فرزندش در مقابل خطر. پرخاشگری پدری هم وجود دارد.
7) پرخاشگری وسیله ای: پرخاشگری به منظور دستیابی به هدف، که ممکن است واکنش اکتسابی به یک موقعیت باشد.

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ